Kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaiset

Kirjastoalan tehtävissä työskennellään sekä valtion että kuntien palveluksessa. Myös monet yksityiset oppilaitokset ja muut organisaatiot työllistävät kirjasto-ja tietopalvelualan ammattilaisia.

Kuntien yleisten kirjastojen palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Kuntien yleisten kirjastojen eri tehtävissä työskentelee noin 3 200 henkilöä.

Valtionhallinnon palveluksessa olevan kirjastohenkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Yksityisen työnantajan palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot määräytyvät pääsääntöisesti alan työehtosopimuksen mukaan. Sovellettava työehtosopimus määräytyy puolestaan yrityksen toimialan mukaan. Esimerkiksi kansanopistoissa noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

JHL:n jäsen, jäsensivuilta löydä ammattialakohtaista tietoa. Kirjaudu siis jäsensivuille.

 

Kirjastolaki säätelee muun muassa kunnallisten yleisten kirjastojen toimintaa. Lain 2 § koskee kirjastojen tavoitteita ja toiminnan kehittämistä.

"Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistysmiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä."

Alan koulutus ja kelpoisuusehdot

Kuntien yleisten kirjastojen henkilöstön kelpoisuusehdot on määritelty kirjastolaissa ja asetuksessa. Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Valtion säädöstietopankista Finlexistä.

Työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyviä linkkejä

JHL tekee yhteistyötä Kirjastoseuran kanssa.

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/kirjasto-_ja_tietopalveluala/