Nuoriso-, vapaa-aika- ja liikuntatoimen ammattilaiset

 Nuoriso-, vapaa-aika- ja liikuntatoimen ammattilaiset ovat vahvasti edustettuina JHL:ssä. He työskentelevät kuntien, seurakuntien sekä nuoriso- ja liikunta-alan järjestöjen ja seurojen palveluksessa. Myös sosiaalialan yritykset työllistävät heitä ja osa toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Kuntien palveluksessa olevien nuoriso-, vapaa-aika- ja liikuntatyöntekijöiden työehdot sovitaan Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa.

Liikunta- ja urheilujärjestöjen palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteen ehdot määräytyvät yleissitovan Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen perusteella. JHL neuvottelee sopimuksen yhdessä urheilu- ja liikuntajärjestöjä edustavan Erityispalvelujen Työnantajaliiton ja Urheilutyönantajat ry:n kanssa. Sopimuksen piirissä on noin sata järjestöä ja 750 työntekijää.

Koulutus

Nuorisotyön parissa työskentelevät ovat suorittaneet joko toisen asteen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja) tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (lastenohjaaja) ja/tai lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon.

Nuorisotyössä yleistyy myös kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaan kuuluva, humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinto on nimeltään yhteisöpedagogi (AMK).

Liikunnan alueelta löytyy useita ammatillisia tutkintoja. Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja, liikunnan ammattitutkinto, liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto ja valmentajan ammattitutkinto. Erikoisammattitutkintoja löytyy valmentajan ja liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto. AMK-tutkinto on liikunnanohjaaja ( AMK ).

Liikunta-alalla JHL tekee yhteistyötä mm. Akavan Erityisalojen, ERTO:n, Jyty:n, SLA:n ja SLU:n kanssa. Järjestöjen yhteisen liikunta-alan kyselyn 2009 yhteenvedon näet tästä. JHL.n jäsenten vastaukset SLA:n kyselyyn näet tästä.

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/nuoriso-__vapaa-aika-_ja_liikuntatoimi/