Opetus-, ohjaus- ja kasvatusala

Opetus- ja sivistysalalla liiton jäsenet työskentelevät valtiolla, kunnissa ja yksityisellä sektorilla. Työpaikkoja ovat mm. peruskoulut, lukiot ja muut kunnalliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja muut korkeakoulut, valtion ja yksityiset oppilaitokset sekä ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Sopimuksia, joita työntekijöiden palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan, ovat mm. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Valtion virka- ja työehtosopimus ja yksityisen opetusalan sekä yksityisten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukset sekä yliopistojen työehtosopimus. Lisäksi esimerkiksi valtion oppilaitoksissa on henkilöstön palkkauksesta sovittu tarkentavalla virkaehtosopimuksella.

JHL:n jäsen, jäsensivuilta löydä ammattialakohtaista tietoa. Kirjaudu siis sinne.
Nimikkeiden kirjo on laaja

Valtiolla käytössä olevia nimikkeitä ovat esim. ohjaaja ja useat toimisto- ja atk-alan nimikkeet. Yliopistojen ja korkeakoulujen nimikkeitä ovat esimerkiksi laboratoriomestari, erikoislaboratoriomestari, toimistosihteeri, osastosihteeri, virastomestari, laitoshuoltaja.

Kunnissa nimikkeitä ovat koulunkäyntiavustaja ja koulunkäynninohjaaja. Liitolla on valtakunnallinen koulunkäynnin ohjauksen verkosto. Ammattialaverkosto toimii koulunkäyntiavustajille ja koulunkäynninohjaajille Tutustu myös koulunkäynninohjaajien/ -avustajien  ammatilliseen oppaaseen.

Yksityisillä työpaikoilla jäsentemme nimikkeitä ovat vahtimestari, laitosmies, toimistosihteeri, emäntä, ohjaaja, koulutusassistentti, markkinointi- ja kurssisihteeri. Näiden ammattiryhmien jäsenten omaa työtä lähinnä oleva ala on toimisto- ja hallinto, ruokapalvelu tai tekninen sektori.

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/opetus-__ohjaus-_ja_kasvatusala/