Peruspalvelualat

Peruspalveluja voidaan pitää yhteiskunnan tukipilareina. Ne liittyvät ihmisten elämänkaareen. Tarvitaan ruokaa, vettä, puhtautta, asumisturvallisuutta ja –viihtyisyyttä.

Peruspalvelualoilla työskentelevät JHL:läiset ovat töissä kunnissa, valtiolla ja seurakunnissa sekä yksityisillä hyvinvointialoilla.

Aloilla noudatetaan kunta-alan tai kirkon yleistä työ- ja virkaehtosopimusta, valtion työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta (esimerkiksi Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY:n, yksityisen sosiaalipalvelualan tai terveyspalvelualan työehtosopimusta).

JHL järjestää peruspalvelualoille yhteisiä ammatillisia tapaamisia, kehittämispäiviä, seminaareja ja opintopäiviä.

Oman ammattiryhmäsi asioita löydät myös ammattialasi sivun kautta. Omat sivut löytyvät tällä hetkellä

  • puhdistus- ja kotipalvelualalta
  • ravitsemispalvelualalta

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/peruspalvelualat/