Sosiaali- ja terveysala

JHL:n 225 000 jäsenestä lähes 65 000 työskentelee sosiaali- ja terveysalalla kunnissa, yksityisissä hyvinvointipalveluissa tai valtion palveluksessa.

JHL:läisen ammattilaisen kohtaat monissa hoiva-, hoito-, huolenpito-; ohjaus- kasvatus -ja kuntoutustehtävissä. Hän voi työskennellä lastenhoidon, lastensuojelun ja vanhustyön tehtävissä sekä terveys-, vammais-, päihde - ja mielenterveyspalveluiden tehtävissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työehdot määräytyvät työnantajan ja käytössä olevan työehtosopimuksen perusteella. Yleisimpiä ovat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus (EK), Yksityisen terveyspalvelualan sopimus (EK), Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtosopimus ja Valtion virka- ja työehtosopimus.

JHL kokoaa eri alojen ammattilaisia yhteistoimintaan ammatillisissa verkostoissa. Sosiaalialalla valtakunnalliset verkostot toimivat kehitysvamma-alalla, vanhustyössä ja varhaiskasvatuksessa. Terveydenhuollon ammattilaisille valtakunnallisia verkostoja on terveysalalla ja välinehuollossa.

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/sosiaali-_ja_terveysala/