Taide-, museo- ja kulttuuriala

JHL:läisiä työskentelee taiteen ja kulttuurin aloilla kunnissa ja valtiolla kuin myös järjestöissä ja yksityiselläkin sektorilla.

Tyypillisiä toimipaikkoja ovat

  • kuntien kulttuuritoimen yksiköt, esimerkiksi museot ja teatterit
  • opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvat kulttuuri- ja taidelaitokset, arkistot ja muut virastot - muun muassa taiteen keskustoimikunta ja 13 alueellista taidetoimikuntaa, Valtion taidemuseo, Museovirasto, Näkövammaisten kirjasto, Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Valtion elokuvatarkastamo ja muut valtionosuutta ja -avustusta nauttivat museot, teatterit ja orkesterit.

Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten palkka määräytyy kunnissa KVTES:n mukaisesti. Valtiolla sovelletaan Valtion virka- ja työehtosopimusta sekä virastojen ja laitosten tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia.

Kulttuurin ja taiteen parissa työskentelevillä on yleensä oman alansa korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto tai toisen asteen ammatillinen koulutus tehtäviinsä.

Museot

Ammatillisesti johdetulla museolla tulee olla museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Konservaattori- ja muuta museoalan ammatillista koulutusta järjestetään mm. ammattikoreakouluissa ja taide- ja käsityöalan oppilaitoksissa.

Teatterit

Teatterialan koulutus ja tutkinnot vaihtelevat työtehtävän mukaan. Yleisimpiä ovat teatterialan ammattitutkinto (teatteritekniikka, valo- ja äänisuunnittelu, lavasterakennus, maskeeraus, pukujen valmistus), audiovisuaalisen alan perustutkinto, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani).

Arkistot

Arkistot huolehtivat asiakirjojen ja organisaatioiden toiminnassa syntyvän muun aineiston säilyttämisestä, luetteloinnista ja järjestelystä sekä niihin liittyvistä tietopalvelutehtävistä.

Alan peruskoulutuksen voi saada suorittamalla asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon. Lisäksi Kansallisarkistossa ja maakunta-arkistoissa voi suorittaa arkistonhoitotutkinnon ja ylemmän arkistotutkinnon. Myös ammattikoreakouluissa on mahdollista opiskella asiakirjahallintoa ja arkistointia. Informaatioalan yliopistokoulutusta tarjoaa Tampereen yliopisto.

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/taide-__museo-_ja_kulttuuriala/