Turvallisuusalan ammattilaiset

Turvallisuusala on varsin laaja ja yhteiskunnan kannalta elintärkeä. Turvallisuus koskettaa jokaista kansalaista, ja myös JHL:ssä alue on vahvasti edustettuna.

Turvallisuusalan toimijoita

ovat esimerkiksi palo- ja pelastushenkilöstö, hätäkeskuspäivystäjät, poliisit ja poliisihallinnnon vartijat, vanginvartijat ja muu rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö. Jäseniämme ovat myös meri- ja rajavartijat, puolustushallinnon siviilihenkilöstö, työsuojelutarkastajat ja ulosotto-ja haastemiehet.

Viime vuosina julkisessa keskustelussa on esiintynyt uhka eri viranomaisten tehtävien tai niiden osien yksityistämisestä. JHL:ään on järjestäytynyt turvallisuusalojen toimijoita eri sektoreilta ja liitto kokoaa eri alojen toimijat yhteen verkostoidensa avulla. Verkostojen tavoitteena on yhtenäistää virka-ja työehtosopimusten tulkintaa, edistää hyviä käytäntöjä sekä löytää keinoja ja vaihtoehtoja eri alojen ammatillisiin haasteisiin.

Kunta-alan erilaisissa palo- ja pelastusalan tehtävissä työskentelee noin 5 000 henkilöä. Heihin sovelletaan Kunnallisen teknisen alan työehtosopimusta.

Valtiolla turvallisuusalalla työskentelee noin 30 000 virkamiestä ja työntekijää. Valtion turvallisuusalan henkilöstöön sovelletaan valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä virastokohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia.

Turvallisuusalalla toimii myös ammattialaverkosto.

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/turvallisuusala/