Ympäristöalan ammattilaiset

JHL:n jäsenet toimivat ympäristöalalla kuntien ja valtion palveluksessa sekä yksityissektorilla.

Työnantajana voi olla esimerkiksi ympäristöministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kunnan ympäristötoimi, kuntien jätehuoltopalvelut, lämpökeskukset, sähkö-ja energialaitokset, Ilmatieteenlaitos, yksityiset yritykset tai neuvontajärjestöt.

Yhdistävänä tekijänä on toimiminen palvelussuhteessa, jossa työskentelyalueena on rakennettu ympäristö, toimintaan liittyy pitkälle kehitettyä ympäristötekniikkaa tai toimitaan suoraan ohjaavassa ympäristöhallinnossa.

Ympäristö on mukana päivittäisessä elämässä ja sen kehittäminen ja säilyttäminen on yksi tulevaisuutemme avainkysymykisä, joihin ympäristöalalla toimivat jäsenet vaikuttavat päivittäisessä työssään.

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/ammattialat/ymparistoala/