YHDISTYKSEMME

Yhdistykset ovat JHL:n toiminnan perustana

 

Jäsenten muodostamia yhdistyksiä JHL:ssä on noin 670 eri puolella Suomea. Yhdistysten tehtävänä on jäsenten edunvalvonta sekä mm. työsuojelutoiminta. Yhdistykset järjestävät jäsenilleen myös koulutusta ja vapaa-ajantoimintaa.

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS


Yhdistyksemme Keuruun kunnalliset ry osasto 362:n toimialueena on Keuruu/Multia ja sen tarkoituksena on koota julkisten ja hyvinvointialojen palveluksessa työskentelevät ja liiton järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin.


Yhdistys toimii yhdistyksen ja liiton sääntöjen sekä päätösten mukaisesti jäsentensä
palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten,
oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi ja
laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


a. valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin
liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista,


b. tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista
työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja
työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista,


c. järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä muuta
jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa,


d. harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi,


e. on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien
yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

 

Julkisten ja hyvnvointialojen liitto JHL on SAK:lainen ammattiliitto. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä sillä on 225 000. JHL on vaihtoehto kapealle ammattikuntapohjaiselle edunvalvonnalle. Emme hoida vain yhden ammattikunnan, vaan melkeinpä kaikkien julkisia ja yksityisiä hyvinvointipalveluja tuottavien asioita - palveluketjun alusta loppuun saakka.

JHL on ammattiliitto, jonka jäsenet työskentelevät valtion, kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, niiden liikelaitosten tai yhtiöiden, yleishyödyllisten yhteisöjen, julkiselle sektorille palveluja tuottavien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa ja vastaavilla toimialoilla.